Tenar open source library

Wprowadzenie

Tenar Open Source Library (w skrócie TOSL) jest profesjonalną biblioteką modułów opracowaną przez Jurka Wawro (Tenar) w języku Opbject Pascal. Biblioteka ta jest rozwijana od blisko dziesięciu lat. Obecna wersja 3.0 (beta 1) została udostępniona na zasadach LGPL jako wolne oprogramowanie (open source).

TOSL zawiera między innymi:

Obecnie biblioteka została przystosowana dla następujących środowisk:

Biblioteka ta jest wykorzystywana przez firmę TENAR przy tworzeniu oprogramowania - zarówno komercyjnego, jak open source.

Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji biblioteki (archiwum ZIP):
TOSL wersja 3.0 beta 2

Serwis automatyzujący proces tworzenia oprogramowania jest w trakcie realizacji. Do tego czasu prosimy o ewentualny kontakt listowny.

Projekt jest rozwijany dzięki pomocy serwisu SourceForge.net Logostrona domowa Tenar Open source poczta